Länkar

Dietistföreningar

Dietisternas riksförbund

Brittiska dietistföreningen

American Dietetic Association

Foreningen af Kliniske Diætister, Danmark

Keff, Kliniske ernæringsfysiologers forening, Norge

Kost-og Ernæringsforbundet

Organisationer/institutioner

Swedish nutrition foundation

Svensk förening för näringslära

Livsmedelsverket

The European Food Information

European Food Safety Authority EFSA

Tidskrifter

Dagens Medicin

Läkartidningen

Medicallink Infotjänst för hälso/sjukvård

European clinical nutrition

The American journal of clinical nutrition

Medscape

Dietistaktuellt

Diabetes

Svenska diabetesförbundet

Svenskt diabetologiskt nätverk

Diabetolognytt Svensk medlemstidning för diabetologi

Hjärt/kärl

Hjärt och lungfonden

Övervikt/fetma

Forum för svensk obesitasforskning

Ätstörning

Nationellt kunskapscentrum för ätstörningar

Allergier/födoämnesöverkänslighet

Svenska celiakiförbundet

Svenska Celiakiungdomsförbundet

Allergimat Matallergier, födoämnesintolerans & specialprodukter via kostorder.

Forum för födoämnesallergi

Mag & tarm

Riksförbundet för mag & tarmsjuka

Folkhälsa/idrott

Folkhälsoinstitutet

Folkhälsoguiden Stockholm

Sveriges Olympiska Kommitté

Idrottshögskolan, Stockholm

Svensk idrott Riksidrottsförbundet

FYSS Motion på recept. FYSS är ett samarbetsprojekt mellan yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) och Folkhälsoinstitutet.

Fysisk aktivitet på recept Västra Götalandsregionen

Kungsörnen Näringslära & idrottsprestation

Övrigt

Livsmedelsdatabas, Livsmedelsverket

Hemmets kokbok från Institutionen för hushållsvetenskap Uppsala Universitet

Svensk mjölk

Svensk köttinformation

Svensk fisk

Svensk fågel

Semper Produktinfo om enteral nutrition, kosttillägg, glutenfria produkter för barn & vuxna

Nestlé HealthCare Nutrition

Nutricia

Fresenius Kabi