Mat i förskola och skola

Mat och måltider är både njutning och glädje för oss. Våra matvanor och vår fysiska aktivitet har också stor betydelse för hälsan för både barn och vuxna

 

Genom att vara goda förebilder och belysa sambandet mellan mat och rörelse kan vi tillsammans bidra till en bra start i livet. Den gemensamma strävan för personal och föräldrar bör vara att skapa matglädje för våra barn.

I den nya skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011 ställs krav på att skollunchen inte bara ska vara kostnadsfri (lagkrav sedan 1997) utan även näringsriktig (årskurs 1–9).

Livsmedelsverkets råd är avsedda som stöd för alla som på något sätt arbetar med maten i förskolan eller skolan, och även för föräldrar, när det gäller att främja bra matvanor hos barn och ungdomar.

Råden baseras på barns näringsbehov, näringsinnehåll i olika livsmedel och de matvanor vi har i Sverige. Råden visar hur man kan sätta ihop en meny som säkerställer att barnen får i sig tillräckligt med näring.

Under 2013 uppdaterades råden med mer fokus på hur man kvalitetsäkrar att maten är näringsriktig, hur man kan göra måltiderna mer miljösmarta och tid att sitta ner och äta i lugn och ro.
Länk till livsmedelsverkets nya råd 2013,

Fokus är måltidskvalité och ett helhetsperspektiv!
Vi erbjuder

-Stöd och hjälp att uppfylla skollagen och livsmedelsverkets råd.

-Pedagogiska träffar med föreläsning och utbildning om närings-balanserade måltider utifrån barnens behov baserat på riktlinjer från Svenska näringsrekommendationer.

Förskola

Barns näringsbehov, förhållningsätt vid matvägran, bra mellanmål, sockerdebatten, kolhydrater, fettkvalité, lätt- eller standardmjölk.
Hur vi kan få våra barn att intressera sig för frukt/grönsaker, praktiska tips och aktuella matdiskussioner ser vi som spännande ämnen för diskussionsunderlag.

Skola

Skollagen och livsmedelsverkets råd, luncher, måltidsmiljö, yrkegrupp och ansvarsområde. Bra mat för våra skolbarn, bränsle och näring, pusselbitar för kropp och knopp. Bra mat för en dag, mellanmål, frukt, grönsaker, drycker och utrymmet. Hur ser utbudet i skolans kiosk eller café ut? Vi kan tillsammans med Er och Era skolbarn ta fram bra alternativ att välja på. Tips för att få in vardagsaktivitet för att hitta en bra balans.

Vi kommer gärna till Er skola/förskola för att på ett pedagogiskt sätt förmedla det alltid aktuella och heta ämnet mat.

Vår kompetens ger dig trygghet att göra bra val.

Kontakta oss för offert!Utbildningspaket

"Bra mat för små och stora barn".
Målgrupp: rektorer, kostchefer, kökspersonal, lärare och föräldrar.
Svenska näringsrekommendationer, livsmedelsverkets råd, kvalitetssäkring av måltider, tid att äta i lugn och ro, och aktuella frågeställningar.
Måltidskvalité och ett helhetsperspektiv

Kontakta oss för offert!

Kursmaterial ingår.