Om oss

Vi har flera års erfarenhet som dietister på Sahlgrenska Universitetssjukhus, Primärvården i Kungälv, Kungälvs sjukhus, Frölunda specialistsjukhus och privat läkarmottagning.
Vår idrottsbakgrund är fotboll division 1 och styrketräning på hög nivå.

Vi sätter individen i fokus. Ett empatiskt förhållningssätt, kvalité och kunskap är våra ledord

Vi har patient- och ansvarsförsäkring och är medlemmar i DRF, dietisternas riksförbund

Vår utbildning är:
- Med dr i klinisk näringslära, 2013
- Kandidatexamen/magisterexamen Dietistprogrammet, 1999
- Idrott och friskvård- (1 år) om kostens betydelse vid träning, 1996
- Diabetes och näringsterapi samt kostundersökningsmetodik, 2000
- Orienteringskurs i KBT (Kognitiv behandlingsterapi), 2005
- Motivation interview (MI). Introduktion- och grundutbildning, 2009
- Coachutbildning, ett coachande förhållningssätt
, 2008
- Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning, 2006
- Instruktörsutbildning, spinning, styrketräning, gympa och aerobic
- Massageterapeut, 2013

Vi undervisar på:
- Dietistprogrammet, Göteborgs Universitet, 2005-pågår
- Hälsopromotionprogrammet, Göteborgs Universitet, 2010
- Sjukgymnastlinjen, Göteborgs Universitet, 2011-pågår

- Läkarprogrammet, Göteborgs Universitet, 2006-2008
- Idrotts- och friskvårdsutbildningen i Alingsås 2000-2002

Vi främjar Faktums arbete för hemlösa och mot hemlöshet
Dietistutbildning

Minst 3 år, 120 poäng (kandidatexamen) på universitet med inriktning på kostens betydelse för hälsa och olika sjukdomstillstånd.

Yrkeslegitimation

Dietister är en yrkesgrupp med rätt till legitimation. Det är en garanti för att yrkesutövaren har en tillräcklig kunskapsnivå och kvalifikation för sin yrkesutövning samt står under tillsyn av socialstyrelsen.
Vi arbetar efter både vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är dietistens skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen. Leg. dietister har journalplikt och står under socialstyrelsens kontroll och följer patientjournallagen och sekretesslagen.